瑪莎拉蒂 ( MASARATI )

車型

引擎

年份

SEBANG

EXIDE

VARTA

228 2.8 12~ N55457 EA640 D15
3200GT Coupe   99~ N57220 EA770 E38
420/430   03~12 N55457 EA640 D15
Biturbo 2.2/2.8/4.2 06~12 N55457 EA640 D15
Coupe 2.0/2.5 12 N55457 EA640 D15
Spider 2.0/2.8 07~12 N55457 EA640 D15
Ghibli 2.0/2.8 04~ N60044 EA1000 H3
Karif 2.8 04~ - EK700(AGM) E39(AGM)
Kyalami 4.2/4.9 04~12 N57220 EA770 E38
Khamsin     N55457 EA640 D15
Merak     N55457 EA640 D15
Shamal 3.2 09~11 - EK700(AGM) E39(AGM)
Spyder Coupe 4.2 03~ - EK700(AGM) E39(AGM)
GT Convertible 4.2 10~ - EK700(AGM) E39(AGM)
Quattroporte 2.0/2.8/3.2 07~ N60044 EA1000 H3
4.7/4.9 10~ - EK950(AGM) G14(AGM)